Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

47.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące ciśnienia zaklinowania:
1) jest zawsze niższe od ciśnienia w tętnicy płucnej;
2) zapis jest podobny do fali ciśnienia z przedsionków;
3) jest to bezpośredni pomiar ciśnienia późnorozkurczowego w lewej komorze - jego prawidłowa wartość wynosi 6-12 mm Hg.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań