Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

45.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zespołu QRS w elektrokardiogramie:
1) odpowiada okresowi szerzenia się depolaryzacji w mięśniu komór;
2) czas trwania w warunkach fizjologicznych wynosi 0,06-0,1 s;
3) podwyższony woltaż załamków R w odprowadzeniach I, aVR, V5, V6 świadczy o przeroście lewej komory.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań