Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

97.

Na wychwytywanie anestetyku z gazów oddechowych do krwi mają wpływ m.in.:
1) wentylacja pęcherzykowa;
2) ciśnienie cząstkowe środka w tętnicy płucnej;
3) przepływ płucny.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań