Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

96.

Dla szybszego osiągnięcia w mózgu prężności niezbędnej do podtrzymania znieczulenia, stosuje się często tzw. technikę „over-pressure”, która polega na:

  • A. podawaniu anestetyku w stężeniach wyższych od podtrzymujących.
  • B. zastosowaniu hiperwentylacji.
  • C. podawaniu jednoczasowo podtlenku azotu.
  • D. podawaniu dwóch anestetyków jednocześnie.
  • E. żadnym z powyższych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań