Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

90.

W przypadku wystąpienia skurczu oskrzeli podczas operacji należy m.in.:
1) przerwać zabieg;
2) zwiększyć stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej;
3) podać atropinę lub glikopyrolat.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań