Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

56.

Jakie leczenie jest zalecane dla chorego na ostrą białaczkę limfofoblastyczną Ph+ w wieku 49 lat?

  • A. indukcja standardowa, konsolidacja standardowa, następnie leczenie inhibitorem kinazy tyrozynowej (TKI) i monitorowanie choroby resztkowej (transkrypt BCR/ABL). W razie jej obecności na poziomie > 10-3 przeszczepienie allogenicznego szpiku.
  • B. indukcja z dodaniem TKI + standardowa konsolidacja, a po uzyskaniu remisji przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego.
  • C. indukcja standardowa jak w ALL Ph (-), następnie konsolidacja z dodaniem TKI, następnie przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy rodzinnego lub alternatywnego, następnie monitorowanie choroby.
  • D. leczenie wstępne TKI, następnie indukcja + konsolidacja standardowa jak w ALL Ph (-), a po uzyskaniu remisji przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy rodzinnego, następnie monitorowanie choroby resztkowej -BCR/ABL i w razie jej obecności na poziomie > 10-3 leczenie TKI.
  • E. leczenie indukujące z dodaniem TKI + konsolidacja z dodaniem TKI, a po uzyskaniu remisji przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego. Monitorowanie BCR/ABL i podawanie TKI po przeszczepieniu jest uzasadnione i stosowane, ale powinno być prowadzone w ramach badań klinicznych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań