Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

55.

Który z poniższych leków nie jest stosowany w leczeniu indukującym ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych?

  • A. daunorubicyna.
  • B. winkrystyna.
  • C. imatynib.
  • D. etopozyd.
  • E. L-asparaginaza.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań