Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

80.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą lekarz anestezjolog może samodzielnie udzielać wszelkich świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji, po uzyskaniu:

  • A. ustnej zgody lekarza kierującego oddziałem.
  • B. pisemnej zgody lekarza kierującego oddziałem.
  • C. ustnej zgody kierownika podmiotu leczniczego.
  • D. pisemnej zgody kierownika podmiotu leczniczego.
  • E. pisemnych zgód lekarza kierującego oddziałem oraz kierownika podmiotu leczniczego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań