Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

79.

Zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu z chwilą komisyjnego stwierdzenia zgonu:

  • A. ustaje obowiązek terapeutyczny.
  • B. należy leczyć chorego jeszcze przez 12 godzin.
  • C. należy leczyć chorego jeszcze przez 24 godziny.
  • D. należy leczyć chorego jeszcze przez 48 godzin.
  • E. należy leczyć chorego do czasu faktycznego odłączenia od respiratora.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań