Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

5.

Zgodnie z Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określającymi zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii wskazaniem do przyjęcia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mogą być nieprawidłowe wartości parametrów fizjologicznych. Takim parametrem jest:

  • A. tętno <45/min.
  • B. tętno <50/min.
  • C. tętno <55/min.
  • D. tętno >140/min.
  • E. tętno >130/min jeśli wiek >65 r.ż.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań