Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

8.

Eter dwufluorometylo-1-fluoro-2,2,2-trójfluoroetylowy to:

  • A. halotan.
  • B. enfluran.
  • C. izofluran.
  • D. desfluran.
  • E. sewofluran.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań