Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

91.

Wskaż prawdziwe zdania dotyczące związku między chłoniakiem Hodgkina (HL) a zakażeniem wirusem Epsteina-Barr (EBV):
1) związek między zachorowaniem na chłoniaka Hodgkina, a zakażeniem wirusem Epsteina-Barr (EBV) stwierdza się w 20-100% przypadków nieklasycznej i klasycznej postaci HL. Zakażenie to dotyczy zarówno komórek Hodgkina i Reed-Sternberga, jak i komórek LP;
2) związek między chłoniakiem Hodgkina a zakażeniem EBV zależny jest od wieku (częściej u dzieci i osób starszych), płci (częściej u mężczyzn) oraz podtypu histologicznego (częściej w mieszanokomórkowym i ubogolimfocytarnym);
3) zakażenie wirusem EBV zwiększa ryzyko rozwoju chłoniaka Hodgkina około 20-krotnie;
4) większość osób dorosłych, będących nosicielami wirusa EBV nie choruje na chłoniaka Hodgkina.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,4.
  • B. 1,4.
  • C. 2,3.
  • D. 1,2.
  • E. 1,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań