Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

90.

Wskazaniami do splenektomii w samoistnym włóknieniu szpiku są następujące objawy:
1) bardzo duża/bolesna śledziona;
2) niedokrwistość hemolityczna oporna na leczenie;
3) małopłytkowość oporna na leczenie;
4) zwiększenie stężenia produktów degradacji fibryny i fibrynogenu;
5) transformacja białaczkowa.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 2,3,5.
  • C. 2,3,4.
  • D. 3,4,5.
  • E. tylko 3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań