Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

93.

Wskazaniami do prowadzenia niezależnej wentylacji płuc są:
1) jednostronne stłuczenie płuca;  
2) jednostronna aspiracja;
3) jednostronny obrzęk płuc;
4) jednostronne zapalenie płuc;
5) brak jednego płuca.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2,3,4.
  • E. 2,3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań