Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

92.

Pozaustrojowe usuwanie dwutlenku węgla (ECCO2R) to metoda mająca zastosowanie u chorych z zespołem ARDS. Jest to technika:

  • A. żyła-żyła, w której CO2 usuwany jest drogą pozaustrojową, natomiast tlen dostarczany jest przez płuca pacjenta.
  • B. tętnica-tętnica, w której CO2 usuwany jest drogą pozaustrojową, natomiast tlen dostarczany jest przez płuca pacjenta.
  • C. tętnica-żyła, w której CO2 usuwany jest drogą pozaustrojową, natomiast tlen dostarczany jest przez płuca pacjenta.
  • D. żyła-tętnica, w której CO2 usuwany jest drogą pozaustrojową, natomiast tlen dostarczany jest przez płuca pacjenta.
  • E. żaden z powyższych opisów nie dotyczy techniki pozaustrojowego usuwania dwutlenku węgla.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań