Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

90.

Powikłaniem blokady splotu ramiennego z dostępu miedzy mięśniami pochyłymi (klasyczny dostęp Winnie’go) nie jest:

  • A. blokada nerwu przeponowego.
  • B. zespół Hornera.
  • C. nakłucie naczynia.
  • D. rozszerzenie źrenicy.
  • E. podanie zewnątrzoponowe/dordzeniowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań