Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

89.

Bupiwakaina jest przeciwwskazana w:

  • A. znieczuleniu splotu ramiennego z dostępu podobojczykowego.
  • B. znieczuleniu splotu ramiennego z dostępu w dole pachowym.
  • C. odcinkowym znieczuleniu dożylnym.
  • D. znieczuleniu nerwu łokciowego.
  • E. znieczuleniu nerwu promieniowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań