Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

78.

Zgodnie z Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określającymi zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii szczegółowymi wskazaniami do przyjęcia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakresu „zaburzenia ze strony układu wewnątrzwydzielniczego” są:
1) zespoły hipertoniczne i hipotoniczne przebiegające ze śpiączką i/lub niestabilnością układu krążenia;
2) przełom tarczycowy lub śpiączka w przebiegu hipotyreozy;
3) ciężkie zaburzenia wodno-elektrolitowe przebiegające bez zaburzeń świadomości lub z zaburzeniami świadomości;
4) przełom nadnerczowy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 1,2,4.
  • E. 2,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań