Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

79.

Zgodnie z Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określającymi zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii szczegółowymi wskazaniami do przyjęcia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakresu „zatrucia i przedawkowanie leków” są:
1) chorzy ze znacznego stopnia upośledzeniem świadomości, z zaburzeniami odruchów obronnych pochodzących z dróg oddechowych;
2) drgawki w przebiegu zatrucia;
3) chorzy wymagający ostrej hemodializy lub hemoperfuzji;
4) chorzy niestabilni krążeniowo i oddechowo w przebiegu zatrucia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 1,2,4.
  • E. 2,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań