Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

36.

Próbki krwi tętniczej celem wykonania gazometrii krwi tętniczej można pobrać z:
1) tętnicy promieniowej;
2) tętnicy ramiennej;
3) tętnicy łokciowej;
4) tętnicy grzbietowej stopy;
5) żyły udowej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3,4.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. 2,3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań