Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

35.

Podczas wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u pacjentów z przyrostem objętości wewnątrzczaszkowej lub wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym należy unikać:
1) niedostatecznego zwiotczenia podczas intubacji wyzwalającego kaszel;
2) zbyt płytkiego znieczulenia podczas intubacji ze wzrostem ciśnienia tętniczego i mózgowego przepływu krwi;
3) wzrostu poziomu CO2 na skutek przedłużającej się intubacji;
4) hipoksji z powodu zbyt krótkiej preoksygenacji.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. 2,3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań