Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

34.

Przeciwwskazaniem do wykonania blokady splotu ramiennego z dostępu Winniego jest/są:
1) przeciwległe porażenie przepony.
2) porażenie przepony po stronie wykonywanej blokady.
3) przeciwległe nawracające porażenia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 1,3.
  • E. tylko 2.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań