Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

16.

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oddział anestezjologii i intensywnej terapii na trzecim poziomie referencyjnym powinien posiadać co najmniej:

  • A. 6 stanowisk intensywnej terapii.
  • B. 8 stanowisk intensywnej terapii.
  • C. 9 stanowisk intensywnej terapii.
  • D. 10 stanowisk intensywnej terapii.
  • E. 12 stanowisk intensywnej terapii.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań