Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

12.

Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące surfaktantu:

  • A. obniża napięcie powierzchniowe w pęcherzykach.
  • B. stabilizuje mniejsze pęcherzyki przez obniżenie w czasie wydechu napięcia powierzchniowego przy zmniejszeniu promienia pęcherzyka.
  • C. produkowany jest w komórkach pęcherzykowych II typu.
  • D. zapobiega zapadaniu się małych pęcherzyków i ich opróżnianiu do dużych.
  • E. działanie powierzchniowoczynne jest zależne głównie od białka C3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań