Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

11.

Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące czynnościowej pojemności zalegającej (FRC - functional residual capacity):

  • A. jest sumą objętości zalegającej i wydechowej objętości zapasowej.
  • B. otyłość zwiększa FRC.
  • C. ciąża zmniejsza FRC.
  • D. FRC zapobiega silnym zmianom pęcherzykowego i tętniczego ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla w przebiegu cyklu oddechowego.
  • E. w pozycji leżącej FRC jest mniejsza niż w pozycji stojącej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań