Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

25.

Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące midazolamu:

  • A. półokres eliminacji t1/2β wynosi 2-4 godziny.
  • B. iniekcja nie powoduje bólu.
  • C. ma działanie przeciwdrgawkowe.
  • D. biorąc pod uwagę półokres eliminacji t1/2β czas działania midazolamu i flunitrazepamu jest podobny.
  • E. biorąc pod uwagę półokres eliminacji t1/2β czas działania midazolamu jest krótszy niż diazepamu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań