Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

24.

Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące ketaminy:

  • A. jest pochodną fencyklidyny.
  • B. powoduje „anestezję dysocjacyjną”.
  • C. powoduje pobudzenie układu krążenia.
  • D. jest zalecana u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
  • E. dawka wprowadzająca do znieczulenia wynosi 1-2 mg/kg dożylnie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań