Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

97.

Które ze stwierdzeń dotyczących porównania alkoholu etylowego i fenolu stosowanych w celu neurolizy są prawdziwe?
1) neurolizę wykonaną fenolem uzyskuje się znacznie szybciej niż alkoholem etylowym;
2) fenol nie działa drażniąco na otaczające tkanki a wstrzyknięcie fenolu zwykle nie wiąże się z odczuwaniem bólu;
3) alkohol etylowy jest mniej toksyczny od fenolu;
4) neurolityczne działanie fenolu jest około dwukrotnie silniejsze od alkoholu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,3,4.
  • C. 2,3.
  • D. 3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań