Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

98.

Które ze stwierdzeń dotyczących neurolizy splotu trzewnego są prawdziwe?
1) środek neurolityczny należy podać do przestrzeni przykręgowej 1-2 cm przed trzonem kręgu L-1;
2) w celu neurolizy splotu trzewnego należy podać 10 ml 70% alkoholu etylowego;
3) do powikłań neurolizy splotu trzewnego należą: hipotonia i biegunka;
4) neuroliza splotu trzewnego powoduje zniesienie bólu trzewnego u mniej niż 40% pacjentów.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,3,4.
  • C. 1,3.
  • D. 2,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań