Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

58.

Spadek wartości pH surowicy z 7,44 do 7,34 odpowiada wzrostowi stężenia jonów wodorowych w surowicy o:

  • A. 0,1 nmol/l.
  • B. 1 nmol/l.
  • C. 10 nmol/l.
  • D. 0,1 mmol/l.
  • E. 1 mmol/l.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań