Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

57.

Do szpitala przyjęto dotychczas zdrowego 20-letniego mężczyznę w 12 godzin od wystąpienia ostrego stanu gorączkowego. Choroba zaczęła się wystąpieniem gorączki 40°C, która nie ustąpiła po zastosowaniu środków przeciwgorączkowych. Towarzyszył jej ból głowy i nudności. Po 6-8 godzinach na skórze pojawiły się liczne punkcikowate wybroczyny. Wystąpiły również zaburzenia świadomości. Przy przyjęciu do szpitala stwierdzono także spadek ciśnienia tętniczego wymagający zastosowania infuzji noradrenaliny oraz oligurię. Wysunięto podejrzenie infekcji meningokokowej. Leczenie przeciwwstrząsowe u opisanego chorego powinno być podjęte natychmiast celem uzyskania:
1) ośrodkowego ciśnienia żylnego 8-12 mmHg;
2) średniego ciśnienia tętniczego > 65 mmHg;
3) ciśnienia parcjalnego tlenu w krwi tętniczej paO2 > 100 mmHg;
4) diurezy > 2ml/kg/h;
5) wysycenia tlenem hemoglobiny krwi pobranej z żył centralnych >70%;
6) normalizacji temperatury ciała do 37°C.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,6.
  • B. 1,3,4.
  • C. 1,2,5.
  • D. 2,5,6.
  • E. 4,5,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań