Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

56.

Podczas stosowania Izofluranu obserwuje się:
1) hipotensję;         4) uszkodzenie wątroby;
2) depresję oddychania;      5) brak działania arytmogennego.
3) uszkodzenie nerek;
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,3,4.
  • C. 2,4,5.
  • D. 1,2,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań