Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

55.

U pacjenta oddziału chirurgicznego w szóstej dobie po operacji resekcji żołądka wystąpiła gorączka do 39°C, leukocytoza, wzrost stężenia białka C-reaktywnego, pogorszenie stanu ogólnego z narastającą dusznością. Stan chirurgiczny prawidłowy. Osłuchowo stwierdzono obustronne osłabienie szmeru pęcherzykowego w dolnych partiach obu płuc oraz pojedyncze trzeszczenia w okolicy środkowego płata płuca prawego. Chory nieefektywnie kaszle odpluwając niewielką ilość treści śluzowo-ropnej. Wymaga tlenoterapii, wskaźnik PO2/FiO2 wynosi 240 mmHg przy prawidłowym ciśnieniu parcjalnym dwutlenku wegla. W antybiotykowej profilaktyce okołooperacyjnej otrzymywał przez 24 godziny cefamandol. Rozpoznane zostaje szpitalne zapalenie płuc.
U opisanego chorego należy pilnie wykonać:
1) zdjęcie RTG klatki piersiowej;
2) badanie mikrobiologiczne treści oskrzelowej pobranej bronchoskopowo;
3) badanie mikrobiologiczne plwociny;
4) badanie mikrobiologiczne krwi;
5) serologiczne testy wirusowe;
6) usunąć cewnik założony do żyły szyjnej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,5,6.
  • D. 2,5,6.
  • E. 3,5,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań