Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

52.

Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?

  • A. wszystkie stosowane współcześnie anestetyki wziewne zwiększają ciśnienie wewnątrzczaszkowe.
  • B. barbiturany i benzodwuazepiny zmniejszają ciśnienie wewnątrzczaszkowe.
  • C. anestetyki wziewne upośledzają autoregulację CBF.
  • D. niedepolaryzujące środki zwiotczające nie wpływają bezpośrednio na mózgowy przepływ krwi i ciśnienie wewnątrzczaszkowe.
  • E. prostygmina zmniejsza przepływ mózgowy krwi i ciśnienie wewnątrzczaszkowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań