Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

50.

Pierwszym etapem procesu nocycepcji jest tzw. transdukcja, która jest inicjowana i nasilana przez:

  • A. bezpośrednią aktywację nocyceptorów.
  • B. sensytyzację nocyceptorów.
  • C. „wynaczynienie" czynników algogennych i sensytyzujących.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań