Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

49.

Proszę zaznaczyć, które z wymienionych pronocyceptywnych mediatorów nie działają algezjogennie, lecz jedynie uwrażliwiają nocyceptory (obniżają próg pobudliwości receptora)?

  • A. histamina.
  • B. bradykinina.
  • C. substancja P.
  • D. prostaglandyny.
  • E. leukotrieny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań