Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

51.

Niedokrwienie mózgu następuje wtedy, gdy przepływ krwi jest mniejszy niż:

  • A. 50 ml/100g tkanki/min.
  • B. 700-900 ml/min.
  • C. 15-20% pojemności minutowej serca.
  • D. wszystkie wyżej podane wielkości.
  • E. wszystkie wielkości podane w punktach A,B,C zwiększone o 30% wartości wyjściowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań