Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

27.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące sewofluranu:
1) dostarczany jest w butelkach plastikowych („mokry”);
2) dostarczany jest w butelkach aluminiowych pokrytych lakierem („suchy”);
3) wykazuje aktywność padaczkorodną.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań