Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

26.

Anemia megaloblastyczna z występowaniem we krwi obwodowej form blastycznych może być następstwem supresji tworzenia DNA w szpiku po 6-24 godzinnej ekspozycji na:
1) podtlenek azotu;
2) enfluran;
3) izofluran.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań