Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

11.

Użycie podtlenku azotu podczas operacji niedrożności jelit:
1) może wywołać dramatyczne ich rozdęcie;
2) może utrudnić zamknięcie powłok;
3) jest postępowaniem rutynowym.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań