Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

12.

Po operacjach jelitowych (w których wykonano zespolenia jelitowe):
1) unika się stosowania leków odwracających zwiotczenie mięśni;
2) rurkę z tchawicy można usunąć dopiero po powrocie gardłowych odruchów obronnych;
3) analgezja kontrolowana przez pacjenta (PCA) zapewnia skuteczniejszą kontrolę bólu niż znieczulenie zewnątrzoponowe.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań