Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

14.

Które ze stwierdzeń dotyczących układu krążenia u ludzi w podeszłym wieku jest fałszywe?

  • A. ciśnienie tętnicze, szczególnie skurczowe, wzrasta wraz z wiekiem.
  • B. za patologiczne w starszym wieku uważa się ciśnienie skurczowe wyższe niż 160/95 mmHg.
  • C. typowa dla nadciśnienia u ludzi starszych jest skłonność do niedociśnienia ortostatycznego.
  • D. podczas operacji i znieczulenia u ludzi starszych częściej występuje tachykardia.
  • E. u ludzi starszych pojemność minutowa serca jest utrzymywana przede wszystkim dzięki mechanizmowi Franka-Starlinga.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań