Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

13.

U noworodka:
1) lewy przedsionek jest większy niż prawy;
2) prawa komora częściowo dostarcza krew do krążenia systemowego poprzez niezamknięty przewód tętniczy;
3) obie komory są podobnej wielkości;
4) opór płucny jest zmienny;
5) w krwinkach znajduje się hemoglobina typu płodowego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4,5.
  • B. 2,5.
  • C. 3,4,5.
  • D. 3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań