Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

86.

Echokardiografia jest badaniem, którym nie można:

  • A. ocenić obecności płynu w worku osierdziowym.
  • B. odróżnić zawału świeżego od przebytego.
  • C. uwidocznić zmian anatomicznych.
  • D. ocenić czynności zastawek.
  • E. wykryć lokalnych zaburzeń kurczliwości.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań