Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

78.

Podczas wentylacji mechanicznej z przerywanymi ciśnieniami dodatnimi, szczytowe ciśnienie wdechowe zależy od:
1) podatności płuc;
2) stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej;
3) przepływu wdechowego;
4) objętości oddechowej;
5) metody nawilżania mieszaniny oddechowej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,3,4.
  • C. 1,4,5.
  • D. 2,3,4.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań