Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

77.

Pomiar wysycenia tlenem hemoglobiny w mieszanej krwi żylnej (SvO2) z próbek pobranych z tętnicy płucnej dobrze odzwierciedla równowagę pomiędzy dostawą tlenu (DO2) i jego zużyciem (VO2), ponieważ w stanie wstrząsu spowodowana zmniejszoną perfuzją narządową mała dostawa tlenu powoduje zmniejszenie jego ekstrakcji z erytrocytów.

  • A. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
  • B. oba twierdzenia są prawdziwe, lecz nie ma między nimi związku przyczynowego.
  • C. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie twierdzenie jest fałszywe.
  • D. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie twierdzenie jest prawdziwe.
  • E. oba twierdzenia są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań