Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

76.

U palących papierosy chorych w wieku powyżej 65 lat w pozycji leżącej na plecach dochodzi do zamykania dróg oddechowych o małej średnicy i wzrostu przecieku płucnego, ponieważ w pozycji tej wzrasta czynnościowa pojemność zalegająca mogąc przewyższyć wartość pojemności zamykającej.

  • A. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
  • B. oba twierdzenia są prawdziwe, lecz nie ma między nimi związku przyczynowego.
  • C. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie twierdzenie jest fałszywe.
  • D. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie twierdzenie jest prawdziwe.
  • E. oba twierdzenia są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań