Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

65.

Dawka 0,125% roztworu bupiwakainy u dziecka w analgezji zewnątrzoponowej z dojścia krzyżowego, konieczna do osiągnięcia bloku obejmującego krocze wynosi:

  • A. 0,1 ml/kg.
  • B. 0,3 ml/kg.
  • C. 0,5 ml/kg.
  • D. 1 ml/kg.
  • E. 1,5 ml/kg.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań