Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

61.

Pięcioletnia dziewczynka o masie ciała 20 kg jest drugi raz znieczulana do operacji zeza w prawym oku. Pierwsza operacja przebiegła bez skutków ubocznych. Po indukcji halotanem podano fentanyl i atrakurium. W czasie operacji czynność serca zwolniła się z 90 do 55 ud/min. Wskazane jest podanie leków:
1) atropiny w dawce 0,002 mg/kg;   4) metoklopramidu;
2) atropiny w dawce 0,015 mg/kg;   5) wlewu izoprenaliny.
3) adrenaliny w dawce 0,1 mg/kg;
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3.
  • B. 1,4,5.
  • C. 2,3.
  • D. 2,4.
  • E. 3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań