Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

60.

Do szpitala został przyjęty 2-letni czarnoskóry chłopiec z ostrymi bólami brzucha i wymiotami. Badaniem fizykalnym stwierdzono ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Rodzice dziecka nie mówią płynnie w żadnym europejskim języku, z trudem porozumiewają się po angielsku. Negują jakiekolwiek choroby w rodzinie. Dziecko cierpi na okresowe silne bóle brzucha z powiększaniem jego obwodu. Dziecko spożyło podobno obfity posiłek tuż przed przyjazdem do szpitala, jednak chirurg uważa, ze operacji odkładać nie można. Dziecko ma grupę krwi O Rh(-), stężenie Hb 13,6 g%, liczbę erytrocytów 4 600 000, liczbę leukocytów 28 000, płytek krwi 235 000. Stężenia podstawowych elektrolitów są w granicach normy. W moczu nie stwierdza się zmian patologicznych. Podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do operacji ze wskazań nagłych. Jakie leki powinny być zastosowane w indukcji znieczulenia?

  • A. atropina, tiopental, suksametonium.
  • B. tiopental, fentanyl, wekuronium.
  • C. propofol, fentanyl, wekuronium.
  • D. sewofluran, miwakurium.
  • E. halotan, wekuronium.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań